Energiantuotantotapa kannattaa valita ammattilaisen tuella

Mitä energiantuotantotavan valinnassa täytyy ottaa huomioon? Hohkan energiavalmentaja kertoo, mitä hyötyä on asiantuntijoiden mukaan ottamisesta jo energiaprojektin suunnitteluvaiheessa. 

Jo pitkään jatkunut trendi-ilmiö energia-alalla on fossiilisista polttoaineista siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin. Edelleen paljon tehtävää on erityisesti öljy- ja maakaasukäyttöisissä laitoksissa, joita suomalaisissa yrityksissä on vielä satoja tai jopa tuhansia.

Uusiutuvilla energiamuodoilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Energiantuotantotavan päivittäminen on kuitenkin haastava projekti lainsäädännöstä ja viranomaisvaatimuksista johtuen. Siksi energiaprojektit kannattaakin luottaa Hohkan toteutettavaksi jo suunnitteluvaiheesta aina energiantuotantoon asti. Tuotantotapa- ja teknologiariippumattona toimijana se pystyy varmistamaan, että asiakkaiden tarpeisiin löydetään aidosti toimivimmat ratkaisut. Asiakas saa keskittyä omaan liiketoimintaansa.