11.12.2017

Oikeat energiaratkaisut ovat yrityksen kilpailuetu

Onko energiaratkaisulla merkitystä yrityksesi kilpailukyvylle? Aivan varmasti on, toimialasta riippumatta. Sähkö- ja lämpölaskusi voi olla pieni, mutta oletko tullut ajatelleeksi, vaikuttavatko energiavalintasi asiakkaittesi ostopäätöksiin? Entä voisitko saada valinnoillasi ja niistä kertomalla kilpailuetua kilpailijoihisi nähden?

Yrityksissä, joissa energiaa käytetään paljon, on energiakustannusten hallinta keskeinen kilpailukykytekijä. Markkinoilla on monia toimijoita, jotka lupaavat kustannustesi pysyvän nykyisellä tasolla, jos he saavat ottaa yrityksesi energia-asiat haltuun. Siinäpä houkutteleva tarjous nousevien energiakustannusten luvatussa maassa!

Liian hyvän tarjouksen edessä itselleni heräisi kuitenkin epäilys siitä, onko jotain jäänyt huomaamatta. Pystyisinkö tekemään jotain, jolla saisin energiakustannukseni heti pienemmiksi ja samalla parantaisin yritykseni kannattavuutta?

Usein energiaratkaisujen tarkempi tarkastelu paljastaa mahdollisuuden saada energiakustannukset alenemaan sen sijaan, että tyydyttäisiin pysymään nykytasolla. Helppoa lukuisien eri ratkaisujen läpikäynti ei kuitenkaan ole. Valinnanvapaus on tärkeä asia, mutta kun valinnanvaraa on liikaa, muuttuu vapaus pakkopullaksi. Tarvittaisiin aikaa ja syvällistä ymmärrystä, mutta kiireen keskellä mieleen hiipii ajatus:

”Kunhan nyt joku valitaan.”

Energia-asioissa onkin tärkeää löytää kumppani, joka osaa kertoa millaisia vaihtoehtoja energiaratkaisuista löytyy oman kilpailukyvyn parantamiseksi. Ne voivat liittyä tuotantoratkaisuihin, energiatehokkuuteen tai siihen, miten yrityksesi voi hyödyntää energiavalintojaan omien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa sekä yrityskuvan kehittämisessä.

Energia on yrityksen kilpailuetu, joka kannattaa hyödyntää!