Referenssi: Keltinmäki

Keltinmäen biokaasulaitos:
Biokaasuratkaisu

Jyväskylän Energia Oy on tuotannossaan aidosti sitoutunut uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Vihreät arvot näkyvät hyvin Jyväskylän Keltinmäessä sijaitsevassa mikroturbiinilaitoksessa, joka käyttää Mustankorkean kaatopaikan kaatopaikkakaasua.

Lähtötilanne ja ratkaisut

Mikroturbiinilaitos rakennettiin vanhan biokaasulaitoksen rinnalle. Uusi laitos tuottaa asiakkailleen 1,8MW kaukolämpöä ja 0,6MW sähköä. 

Kaatopaikalta kaasu johdetaan putkistoa pitkin mikroturbiinilaitokselle. Kaasu antaa käyttövoiman kovimmillaan yli 60 000 kierrosta minuutissa pyöriville mikroturbiineille, jotka edelleen pyörittävät sähköä tuottavia generaattoreita. Mikroturbiinien pakokaasujen lämpöenergia otetaan talteen lämmönvaihtimella kaukolämpöverkkoon, joten laitoksen kokonaishyötysuhde on korkea.

Laitoksen päästöt ovat alhaiset ja esimerkiksi hiukkaspäästöjä ei synny lainkaan. Ja mikä tärkeintä, vahva kasvihuonekaasu metaani kaatopaikalta talteen otettuna ja poltettuna ei pääse vapautumaan ilmakehään. Kaatopaikkakaasua poltettaessa ilmaan vapautuu vain vesihöyryä ja hiilidioksidia, jota vapautuu vain sama määrä kuin mitä vapautuisi kaatopaikan normaalissa mädätysprosessissa.

Lopputulema

”Metaani on voimakas kasvihuonekaasu ja sen vuoksi kaatopaikkakaasu pitääkin kerätä talteen. Palamistuotteena syntyy huomattavasti vähemmän ympäristöpäästöjä kuin esimerkiksi öljyä poltettaessa, koska biokaasu palaa puhtaammin, eikä hiukkaspäästöjä synny lainkaan”, kertoo biokaasuasiantuntija, projektipäällikkö Outi Pakarinen Keski-Suomen liitosta.

Palvelut

Energiavalmennus

Toteutus

Biokaasu

Sähkö

Avainluvut

Tuotantokapasiteetti

Kaukolämpöä
1,8 MW

Sähköä
0,6 MW