Referenssi: Kangas

Education Facilities Oy:
Jäähdytys- ja aurinkosähköratkaisu

Kangas on Jyväskylän kaupungin merkittävä aluekehityshanke, entinen paperitehdas ja tulevaisuuden älykäs kaupunginosa, jossa asutaan, työskennellään, opiskellaan ja viihdytään. Kankaan suunnittelussa ja toteutuksessa vanhojen kaavojen tilalle vaihtuvat uudet oivallukset ja viisaat ratkaisut, alueen mielenkiintoista historiaa unohtamatta. Vuonna 2040 Kankaalla kaavaillaan asuvan yli 5000 ja työskentelevän noin 2100 ihmistä.

Jyväskylän Kankaan alueella Hohka palvelee asiakasta tuottamalla vanhan paperitehtaan siipirakennuksen toimijoille kaukojäähdytystä ja aurinkosähköä. Hohka vastaa aurinkovoimalan investoinnista, asennuksesta ja operoinnista. Jyväskylän Energia myös omistaa aurinkovoimalan seuraavan 10 vuoden ajan, jonka jälkeen omistus ja vastuut siirtyvät kiinteistön omistajalle.

Lähtötilanne ja ratkaisut

Vanhan paperitehtaan tilojen muuntuessa uuteen käyttötarpeeseen, myös niille asetetut vaatimukset työskentelyolosuhteiden suhteen muuttuivat. Sisälämpötilan optimoinnin lisäksi jäähdytys vähentää ilman kosteuspitoisuutta, mikä osaltaan lisää myös työhyvinvointia.

Kankaan kehityssuunnitelman laadinnassa on huomioitu alkuvaiheesta lähtien aurinkoenergian mahdollisuudet.  Alueen asemakaavan määräykset suosivat aurinkoenergian hyödyntämistä.

Hohka aloitti kaukojäähdytyksen toimituksen tiloihin, joiden tilavuus on yhteensä noin 23 000 kuutiometriä, toukokuussa 2016. Jäähdytysenergian arvioitu vuosikulutus on 145MWh ja se siirretään kiinteistöön kaukolämpöputkistoa pitkin jäähdytyskontista. Kiinteistössä jäähdytysenergia jaetaan sekä ilmanvaihdon jäähdytyspattereiden että konvektoreiden kautta. Jäähdytyslaitteiston teho on 541kW.

Kankaan aurinkopaneelijärjestelmän asennukset valmistuivat alkuvuodesta 2016. Järjestelmän teho on n. 40kWp ja arvioitu vuosituotanto 40 000kWh, joka on noin viidennes kokonaissähkönkulutuksesta. Järjestelmä koostuu 152 aurinkopaneelista, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 254m2. Aurinkopaneelit on kallistettu etelään päin niihin kohdistuvan auringon säteilymäärän maksimoimiseksi.

Lopputulema

”Toistaiseksi jäähdytyskapasiteetti riittää hyvin vanhan siipiosan nykyisille toimijoille. Alueen kehittyessä Hohka elää muuttuvien tarpeiden mukana. Tavoitteena on, että kun alueen jäähdytettävät kuutiot kasvavat, siirrytään kompressoritekniikasta kaukolämpöä käyttöenergianaan hyödyntävään absorptiotekniikkaan”, toteaa Hohkan jäähdytysasiantuntija Jani Rauta.

”Aurinkosähkön käyttöönotto parantaa osaltaan resurssiviisautta Kankaalla. Aurinkopaneelit eivät tuota päästöjä käytön aikana. Pääasialliset ympäristövaikutukset tulevat aurinkopaneelien tuotantovaiheessa”, kertoo projektipäällikkö Erkki Jaala Jyväskylän kaupungilta.

Palvelut

Energiavalmennus

Ylläpito

Toteutus

Jäähdytys

Aurinkosähkö

Avainluvut

Tilat
23 000 m3

Jäähdytyksen vuosikulutus
145 MWh

Aurinkopaneelien vuosituotanto
40 000 kWh

Aurinkopaneelien pinta-ala
254 m2

Valmistunut
2016